Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Kræver regler for cabotagekørsel ændret efter EU-angreb

Uhørt, at EU-Kommissionen angriber de danske regler for udenlandske lastbilers kørsler i Danmark, mener Socialdemokraternes Ole Christensen, der ønsker EU-regler ændret. Rekord i sager om piratkørsler sidste år

27. mar. 2014Social dumping | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

EU-Kommissionen har taget det første skridt mod Danmark for brud på EU’s regler for udenlandske lastbilers kørsler i Danmark. Kommissionen finder, at de danske begrænsninger af udenlandske vognmænds kørsler strider mod EU’s generelle regler. Både Transportministeriet og Socialdemokarternes Ole Christensen finder de danske begrænsninger af udenlandske lastbilers kørsler i Danmark fornuftige og ønsker EU-reglerne ændret.

-          Det er helt uhørt, at EU-Kommissionen angriber de danske regler. EU-reglerne er uklare, og de burde ændres. De danske begrænsninger er yderst fornuftige, siger Ole Christensen.

I Transportministeriet hedder det, at man også her finder de danske regler fornuftige og hæfter sig ved, at EU-reglerne er uklare. Jurister gennemgår nu den såkaldte åbningsskrivelse fra EU-Kommissionen, der er det første skridt, inden Kommissionen måske indleder en egentlig sag, der kan ende ved EU-Domstolen. Ministeriet tager også kontakt til andre lande og i første omgang Frankrig for at få tilslutning til krav om ændringer af EU-reglerne.

Efter EU-reglerne kan udenlandske lastvogne køre tre ture i Danmark inden for en uge, når de kommer med last fra udlandet. Problemet er, at de udenlandske lastvogne ofte kommer tomme til Danmark og derefter indleder rundture, inden de forsvinder ud af landet. Regeringen har strammet op, så lastbilerne ikke kan komme med tomme paller, men der skal være egentlig last til kunder i Danmark.

Ole Christensen har i midten af april et møde med EU-kommissær Siim Kallas sammen med andre medlemmer af Europa-Parlamentet. På mødet vil de forsøge at overbevise kommissæren om, at der er behov for nye regler.

-          Jeg har haft møder med danske vognmænd, der giver eksempler på, hvordan de benytter udenlandske chauffører, siger Ole Christensen.

Udnytter reglerne – rekord i sager

En vognmand fortalte, at han har aftaler med en polak, der bor i lastvognen i tre uger og derefter er hjemme hos konen i en uge. Andre udenlandske vognmænd kører ud af landet og vender tilbage næste dag. Så har de lov til yderligere tre kørsler inden for syv dage.

-          Det er helt klart, at almindelige danske vognmændsfirmaer, der overholder regler, ikke klare sig i konkurrencen fra dem, der omgår og bryder regler. Udlændingene kører til helt andre lønninger og lever under helt andre forhold end de danske. Det her drejer sig om social dumping, siger Ole Christensen.

Sager om udenlandske lastbilers kørsler i Danmark stiger år for år. Siden 2010 har politiet ifølge Fagbladet registreret 419 sager, der er endt med en straf. Alene sidste år var der 263 afgørelser mod blot 83 i 2012.

 Ole Chrisensen understreger, at han er tilhænger af den fri bevægelighed i EU og det fri indre marked. Men frihederne betyder, at der må være regler, der sikrer, at de store forskelligheder i landene ikke betyder, at social dumping griber om sig. Der må være regler for markedet. Ole Christensen peger på, at filippinere i større omfang - helt op til 2.000 – er kommet ind i EU via Estland og nu konkurrerer med chauffører fra de baltiske lande og også Polen om jobbene som chauffører.

-          Vi har tidligere holdt møder med EU-kommissæren. Han ville i første omgang blot se på forslag til en bedre håndhævelse af EU-reglerne, men end ikke det har vi set noget til. Vi har behov for helt nye regler, der stopper den sociale dumping, siger Ole Christensen.

Han er overbevist om, at der ikke ville have været flertal i Europa-Parlamentet for de nuværende regler, hvis oplysningerne om de faktiske forhold havde været kendt.

-          Der havde næppe heller været flertal blandt EU-landenes ministre, siger Ole Christensen.

I Transportministeriet hedder det, at man blot også skal huske, at der er mange østlande, der ser en fordel i, at der ikke er begrænsninger for cabotagekørsel. Det kan også være op ad bakke at få reglerne strammet.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu