Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Europa-Parlamentet: stop ræset mod bunden i flybranchen

I dag vedtog Europa-Parlamentet en betænkning, som sender et klart signal til Kommissionen: nu skal der strammes op på reglerne i luftfartsbranchen. Kun på den måde kan ræset mod bunden stoppes.
16. feb. 2017Social dumping | Af Sune Knudsen

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:
For et par uger siden besluttede SAS at åbne en base i England og Spanien.

Det er blot det seneste eksempel på, at selskaber, der ellers tidligere har haft fokus på ordentlige vilkår for ansatte, er under pres.

Men står det til Europa-Parlamentet skal ræset mod bunden i branchen stoppes.

Europa-Parlamentet har netop vedtaget betænkningen ”An Aviation Strategy for Europe” med et stort flertal på 399 stemmer for og kun 99 imod. Med betænkningen sender Parlamentet et signal til Kommissionen om, at der skal europæisk lovgivning til, hvis luftens arbejdstagere også i fremtiden skal sikres bedre vilkår. 

Følgende krav fra betænkningen kan fremhæves:  

- stop for 0-timekontrakter, pay-to-fly, hvor piloter selv må betale for de første mange flyvetimer, samt brugen af falske selvstændige

- reglerne for flyselskabers hjemmebaser skal strammes, så vi kommer regelshopping og brugen af bekvemmelighedsflag til livs. 

- arbejdsmarkedets parter skal involveres i al lovgivning inden for luftfartsområdet.

- når der indgås aftaler med tredjelande som for eksempel Golf-staterne, skal det være en forudsætning for at måtte flyve i Europa, at man overholder menneskerettighederne og fundamentale arbejdstagerrettigheder.

Ole Christensen (s) har været ordfører på de dele af rapporten, som netop handler om social dumping:

"Med disse tiltag vil vi sikre, at Ryanair-metoder bliver fortid og give hæderlige selskaber en hjælpende hånd, så det også i fremtiden er muligt at drive virksomhed på ordentlige vilkår. Luftens ansatte vil hermed få vished om deres arbejdsvilkår. 

Det er rigtig godt, at Europa-Parlamentet i dag har sat en tyk streg under, at vælger du som virksomhed at flyve i europæisk luftrum, skal du også tilbyde dine medarbejdere ordentlige forhold. 

Udover at sikre danske og europæiske arbejdstagere et anstændigt liv, giver det en hjælpende hånd til virksomheder, som gerne vil have ordentlige forhold for deres medarbejdere”, siger han.
 
Antallet af flypassagerer i EU er stødt stigende. I 2015 rejste over 900 millioner passagerer med fly i Europa, en stigning på næsten fem procent siden året før. 

Men selvom flere rejser, er der ikke kommet flere jobs i europæisk luftfart. Samtidig arbejder mange af luftens arbejdstagere på horrible vilkår, mener Ole Christensen:

”Det er klart, at der opstår problemer, når du liberaliserer et område uden at tænke på de sociale forhold. Så får du problemer med social dumping, regelshopping og falske selvstændige. Det presser både de ansatte og de selskaber i branchen, som overholder reglerne. ”

Modsat Ole Christensen, så mener Morten Løkkegaard (MEP, V) ikke at EU skal blande sig mere på området. Det er op til arbejdsmarkedets parter i de enkelte lande, mener han. Læs mere her.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu