Nyheder, baggrund og overblik over faglige spørgsmål inden for EU direkte fra LO, FTF og Akademikernes redaktion i Bruxelles hver dag.

Grønne vækstplaner kan skaffe millioner af job

Både OECD, ILO og EU-Kommissionen ser millioner af job forude, hvis vækstplaner satser på en grøn udvikling og grønne job. Tyskland går i spidsen og investerer 100 millioner euro (750 millioner kroner) og dermed skabe 300.000 job om året.

06. jun. 2012Klima og energi | Af Fagligt.eu

Send til en ven |
X

Send artikel til en ven

Dit navn:
Din e-mail:
Din vens e-mail:

Den økonomiske samarbejds- og udviklingsorganisation, OECD, går nu med i flokken, der ser en omstilling til en grønnere økonomi som en del af det, der kan genskabe vækst og få gang i jobbene.  Med en ny rapport foreslår også OECD, at der bliver en støtte til innovation inden for de grønne områder og udvikling af nye teknologier, uddannelse og efteruddannelse i grønne job, og at der ikke er barrierer, der hindrer udviklingen.

Der er behov for et særligt grønt arbejdsmarked, hvor ansatte også lærer, hvordan de kan tilpasse sig til en grønnere udvikling, hedder det blandt andet i rapporten ”The Jobs Potential of a Shift towards a low-carbon Economy” om de muligheder, der er for job ved en overgang til en grønnere økonomi.

Rapporten kommer, netop som FN’s arbejdsorganisation holder sin årlige samling i Geneve og udsender en rapport, der siger, at der er mellem 15 og 60 millioner ny job verden over, hvis landene ændrer politik og skyder den ind på en grøn udvikling. Millioner af fattige kan blive løftet ud af elendigheden i takt med, at den grønne økonomi breder sig.

Rapporterne er da også blevet positivt modtaget i EU-Kommissionen, hvor EU-kommissær László Andor med ansvar for arbejdsmarkedet fremhæver, at rapporterne er helt på linje med EU-Kommissionens egne tanker.

Tyskland går ifølge ILO igen i spidsen og satser 100 milliarder euro (750 millioner kroner) på omstillingen og skaber dermed ikke kun en mere bæredygtig økonomisk udvikling, men også 300.000 nye, grønne job de kommende mange år.

Job i affaldshåndtering

Den ellers stærkt omdiskuterede beskæftigelsespakke fra Kommissionen skønner, at der i EU alene venter tre millioner job frem til 2020, hvis landene holder planerne for overgangen til en vedvarende energi. Andre to millioner job bliver skabt, hvis landene følger planerne om energieffektivitet, og en bedre udnyttelse af råvarer kan skabe mellem 1,4 og 2,8 millioner job. Samtidig venter 400.000 job, hvis landene bare vil forbedre håndteringen af affald.

-          OECD-rapporten bekræfter, at grøn vækst vil blive en af de mest vigtige drivkræfter til strukturelle ændringer i vore økonomier, siger László Andor og understreger omtalen af, at arbejdsmarkedet tilpasses og uddannelser følger med, så folk er parat til at stå for omstillingerne.

OECD’s rapport om den grønne vækst og job kan hentes her.

ILO’s rapport om den grønne økonomi kan hentes her.

Fagligt.EU er fagbevægelsens portal om EU med nyheder, baggrund og overblik. Her kan alle med interesse for især arbejdsmarkedsspørgsmål følge med.

Fagligt.EU drives i et samarbejde mellem LO, FTF og Akademikerne. Redaktionen sidder på

fagbevægelsens fælles kontor i Bruxelles og kan kontaktes på rani@danishunions.eu